Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nghi Phương

nan-nghiloc-thcsnghiphuong@edu.viettel.vn